SOFIE HUPKENS
BEELDEN IN BRONS

SOFIE HUPKENS

Sofie Hupkens werd in 1952 geboren te Sao Paulo (Brazilië). Ze volgde een beeldhouwopleiding aan de Academie voor beeldende kunsten Sint Joost te Breda en studeerde daar in 1974 cum laude af.

In 1976/1977 werkte ze onder professor Arthur Spronken op de afdeling Beeldhouwen van de Jan van Eijck Academie te Maastricht. Na haar opleiding in Breda en Maastricht kreeg ze een studiebeurs voor de afdeling beeldende kunst aan de Universiteit van Rio de Janeiro (Brazilië) en vervolgens vestigde ze zich als beeldhouwer in Amsterdam. Sinds 1991 woont en werkt ze in Bakhuizen (gem. De Friese Meren).

Sofie Hupkens maakt beelden waar veelal de mens centraal staat. Naast vrij werk maakt zij regelmatig werk voor de openbare ruimt in opdracht van gemeentelijke of regionale overheden.

Op de Noordermarkt in Amsterdam staat bijvoorbeeld haar monument voor het Jordaan-oproer, in Delft een herinneringsmonument voor de Tweede Wereldoorlog en in Enkhuizen een monument voor de cartografen Wagenaar en van Linschoten.

In Friesland staat de ‘Monnik Uffing’ op de markt in Workum, in Nijega (Smallingerland) staat de ‘Turfboot’ en in Ter Idzard het beeld dat de samenwerking symboliseert van het dorp met twee buurdorpen.

 

Over haar werk schrijft Frans van der Veen, beeldend kunstenaar en publicist:

“Gevoelens zijn gestold, betekenissen verhuld in verstilde symboliek. Haar beeldentaal is niet in termen als figuratie of abstractie te vatten. Dit werk ontstijgt de waan van de dag.”